Học sinh Chuyên ngữ ĐHQG Hà Nội trải nghiệm STEM tại khoa SPKT