“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 3, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn KTCN
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây
☘ Chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn KTCN: tuyển 17 chỉ tiêu.
II. Các nội dung chính trong thông báo tuyển sinh
1. Hình thức tuyển sinh và thời gian tuyển sinh: 02 phương thức xét tuyển
1.1. Phương thức xét tuyển 1:
- Dành cho các đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy trong vòng 24 tháng trở lại (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) và đạt hạng giỏi trở lên hoặc đạt hạng khá trở lên nhưng đạt các tiêu chí ưu tiên khác như trong thông báo tuyển sinh.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng:
http://tsonline.hnue.edu.vn
- Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023
- Thời gian thông báo kết quả: 18/10/2023
1.2. Phương thức xét tuyển 2:
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng:
http://tsonline.hnue.edu.vn
- Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023
- Thời gian thông báo kết quả: 21/10/2023