Thông báo xét tuyển NCS khóa 42 chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn KTCN đợt 3, mã số 9140111
Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) khoá 42 (năm 2022) như sau:

- Thời gian xét tuyển dự kiến:
+ Đợt 3: Ngày 10 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học dự kiến sau khi kết thúc đợt tuyển sinh từ 2 đến 3 tuần làm việc.

​Nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến tại: 
http://qlncs.hnue.edu.vn/DangKyTuyenSinh