Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa