Livestream giải đáp quan tâm về ngành Sư phạm Công nghệ - giáo dục STEM

Cơ hội lớn cho 2K2 với ngành đang "hot" hiện nay: Sư phạm Công nghệ - Giáo dục STEM

Giải đáp của PGS.TS. Lê Huy Hoàng - Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật, kiêm Tổng chủ biên Chương trình môn Công nghệ phổ thông 2018


​Mời bạn tiếp tục đặt các câu hỏi quan tâm tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn/videos/2598254590390006/?v=2598254590390006 để được giải đáp