Hôm nay Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   Cập nhật ngày: 8/3/2018 Trang chủ > Nghiên cứu khoa học > Sinh viên NCKH   

Thông báo số 2 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018

 

Kính gửi:        Các Trưởng bộ môn, giáo viên chủ nhiệm

 Sinh viên các khóa K65, K66 và K67 

Ban Chủ nhiệm khoa Sư phạm kỹ thuật quy định phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018 như sau:

    1. Về đánh giá đề tài

- Trước khi tổ chức Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp khoa, bộ môn tổ chức đánh giá các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn đảm nhiệm, cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí đã quy định. Điểm đánh giá của bộ môn được tính điểm thưởng và cộng vào điểm thi kết thúc học phần trong học kỳ, theo quy định của Trường và Khoa.

- Tại ngày sinh viên Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp khoa, Hội đồng giám khảo đánh giá để xếp giải và chọn đề tài tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.

    2. Tổ chức thực hiện

a.   Các bộ môn đánh giá đề tài: dự kiến ngày 09-15/04/2018.

b.  Các báo cáo sau khi chỉnh sửa theo góp ý của bộ môn, nộp toàn văn trước ngày: 18/04/2018.

c.   Thời gian tổ chức báo cáo NCKH cấp khoa: dự kiến ngày 17-22/04/2018.

Mẫu báo cáo:  Báo cáo để in trong kỷ yếu: Các báo cáo được viết độ dài từ 6 - 10 trang, gồm cả tóm tắt và tài liệu tham khảo; được chế bản trên một mặt khổ A4, số thứ tự của trang ở chính giữa, sử dụng font “Times New Roman”, cỡ chữ 13, canh lề (trái 3,0cm, phải 2,0cm, trên 2,2cm, dưới 2,5cm), dãn dòng: 1,3. Phần đầu báo cáo: tiêu đề của báo cáo in đậm, size: 13. Cấu trúc báo cáo gồm: (i) Tiêu đề; (ii) Tác giả, lớp, điện thoại, email; (iii) Tóm tắt, từ khóa; (iv) Mở đầu; (v) Nội dung; (vi) Kết luận và kiến nghị; (viii) Tài liệu tham khảo.

                                                                                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA 

Nơi gửi: - Như trên                                                                                              đã kí

               - Lưu VP                                                                  

                                                                                                               ThS. Phạm Khánh Tùng

 


Nội dung chi tiết (thông báo và phiếu đánh giá) có trong file đính kèm

Tải tệp đính kèm  
      Tin liên quan
 
 Những thầy cô giáo tương lai đam mê Robot  (10/07/2015  )
 Cuộc thi Sáng tạo Robot lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp  (10/07/2015  )
 Thông báo số 1 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2015-2016  (13/11/2015  )
 Thông báo số 2 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2015-2016  (06/04/2016  )
 Thông báo về Ngày hội Sinh viên NCKH SPKT  (20/04/2016  )
 Ngày hội Sinh viên NCKH khoa SPKT đã thành công tốt đẹp!  (01/05/2016  )
 Thông báo số 2 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017  (09/11/2017  )
 Thông báo số 1 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018  (08/12/2017  )
 Cuộc thi sáng tạo Robot SPKT mở rộng lần thứ 4 – mở rộng kết nối, thắp lửa đam mê  (16/01/2018  )
TIN MỚI
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học 2018 
Kế hoạch đăng ký thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018, đợt 2) 
Danh sách sinh viên K65CN đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 
Thông báo về việc đăng ký TTSP 2018 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ