Hôm nay Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018
   KẾ HOẠCH
   Cập nhật ngày: 17/1/2018 Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   

Lịch tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:   

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

15/01

8h00

Họp giao ban tuần

Hội trường

BTCB, BCN, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn

14h00

Họp về chuẩn bị đầu tư hạ tầng CNTT và tăng cường năng lực KHTN

P.H.I

Trưởng khoa

3

16/014

17/01

10h30

Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Tiểu học - THCS MyQuest (thuộc hệ thống giáo dục Việt - Úc)

H.T.K1

Đại diện BCN, TCSV, 05 SV

5

18/01


6

19/01

7h30

Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội diễn văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng

HT.11/10

Đội thi

14h00

Họp Chi bộ tháng 01/2018

P202-SPKT

đảng viên chi bộ

7

20/01

CN

21/01
 

 
      Tin liên quan
TIN MỚI
Lễ trao bằng ThS, TS tốt nghiệp năm 2017 
Thông báo số 2 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018) 
Xin mời góp ý cho Dự thảo chương trình tổng thể môn Công nghệ phổ thông để môn Công nghệ thật sự thiết thực, hấp dẫn với học sinh và giáo viên 
Cuộc thi sáng tạo Robot SPKT mở rộng lần thứ 4 – mở rộng kết nối, thắp lửa đam mê 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ