Hôm nay Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   Cập nhật ngày: 27/12/2017 Trang chủ > Nghiên cứu khoa học > Thông báo   

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số chuyên đề năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được trong sự hợp tác tích cực giữa Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐHSP Hà Nội và Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhằm công bố những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ thuật của các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, Khoa Sư phạm Kỹ thuật thực hiện số chuyên đề, đăng tải tại Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp (ISSN: 2354-2083). Số chuyên đề sẽ được xuất bản vào tháng 6/2018.

Năm 2017, Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm công trình tối đa 0,5 điểm trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Tạp chí đã xây dựng Hội đồng biên tập đông đảo các nhà khoa học, gồm có 06 thành viên quốc tế. Tạp chí có kế hoạch và lộ trình để phấn đấu gia nhập các hệ thống chỉ mục có uy tín: VCI (Vietnam citation index), ACI (Asian citation index) và Scopus. Tạp chí xuất bản mỗi tháng một kỳ với số lượng 1.000 bản/kỳ, được phát hành rộng rãi ở các cơ quan trung ương, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Bài viết gửi đăng số chuyên đề phải chưa được công bố trên các tạp chí và các Hội thảo có xuất bản kỷ yếu khoa học. Bài viết sẽ được phản biện bởi 02 nhà khoa học.

Các chủ đề của số chuyên đề tập trung vào:
1. Bối cảnh và yêu cầu đổi mới về giáo dục kỹ thuật, công nghệ đối với Nhà giáo và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông
2. Những giải pháp, bài học kinh nghiệm về giáo dục kỹ thuật, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời gian gửi bài: Để kịp bình duyệt và xuất bản tạp chí, toàn văn bài viết xin được gửi trước ngày 01/04/2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.
Tải tệp đính kèm  
      Tin liên quan
 
 Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"  (05/08/2015  )
 Thông báo: Cuộc thi sáng tạo Robot cho sinh viên khoa SPKT lần thứ nhất  (11/07/2015  )
 Thông báo số 2 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"  (08/11/2015  )
 Thông báo về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017  (17/02/2016  )
 Xemina: "Vấn đề tăng cường năng lực và cơ hội công bố quốc tế của cán bộ trẻ trên các tạp chí có chỉ số SCI..."  (05/04/2016  )
 THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017  (21/11/2016  )
 THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT  (21/01/2017  )
 THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT  (03/04/2017  )
 Thông báo số 1 về Hội thảo của cán bộ trẻ 2018  (11/04/2018  )
TIN MỚI
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học 2018 
Kế hoạch đăng ký thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018, đợt 2) 
Danh sách sinh viên K65CN đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 
Thông báo về việc đăng ký TTSP 2018 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ