Hôm nay Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018
   KẾ HOẠCH
   Cập nhật ngày: 27/12/2017 Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   

Lịch tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

  Trực Ban chủ nhiệm:   

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm

 

Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần
2

25/12

 

8h009h30

9h30

 

Họp giao ban tuầnThi ƯDĐCĐT (K65CN)

Thi Cơ kĩ thuật (K66CN, K66DT)
815-V

810,813-V

BCN, BTCB, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn

CB: Thuyết, Ngọc

CB: Huy, Diệp, Oanh, Trường


3

26/12

9h30

9h30

8h30

Giáo dục hướng nghiệp (K64CN)

Cấu trúc máy tính (K64DT, tc1)

Lập trình PLC

815-V

813-V

P.302-SPKT

CB: Lan, Đức

CB: P.Khanh, Yến

CB: Tùng, Đường


4

27/12

8h00

UBKT Công đoàn trường làm việc với BCH Công đoàn khoa

P.205-SPKT

BCHCĐ, đại diện BCN


5

28/12

9h30

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục (K65CN, K65DN, K65DT)

810, 813, 815-V

CB: Đức, Hà, Oanh, Trường, Ngọc, Thanh
6

29/12

8h00

8h00

8h00

9h30

9h30

Thông tin di động (K64DT, tc2)

Tính toán thiết kế máy điện (K64DN)

Lập trình ứng dụng VĐK (K64CN)

Kĩ thuật tương tự (K66CN)

Kĩ thuật tương tự (K66DT)

813-V

815-V

P.202-SPKT

810-V

813-V

CB: Thúy, Hà

CB: Huyền, Đường

CB: Yến, Toàn

CB: Thúy, Hà

CB: Lan, P.Khanh

13h00

 

14h30


Thi NLCB 2

Thi NLCB 2

306-nhà K

306-nhà K

CB: Thanh, Oanh

CB: Thanh, Oanh, Trường

7

30/12

CN

31/12
 

 

 
 
      Tin liên quan
TIN MỚI
Lễ trao bằng ThS, TS tốt nghiệp năm 2017 
Thông báo số 2 về hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018) 
Xin mời góp ý cho Dự thảo chương trình tổng thể môn Công nghệ phổ thông để môn Công nghệ thật sự thiết thực, hấp dẫn với học sinh và giáo viên 
Cuộc thi sáng tạo Robot SPKT mở rộng lần thứ 4 – mở rộng kết nối, thắp lửa đam mê 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ