Hôm nay Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trang chủ > Nghiên cứu khoa học > Thông báo   
 

Thông báo số 1 về Hội thảo của cán bộ trẻ 2018

1. Mục đích của Hội thảo
Công bố các kết quả nghiên cứu mới của cán bộ khoa SPKT về lĩnh vực kỹ thuật; giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, sinh viên, học sinh phổ thông môn công nghệ và kỹ thuật, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và phổ thông. Qua đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học về đào tạo và bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Bài viết gửi Hội thảo, nếu tác giả có nguyện vọng sẽ được gửi phản biện để đăng ở Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp (ISSN: 2354-2083), số chuyên đề SPKT, tháng 6/2018 (Bài viết gửi đăng số chuyên đề phải chưa được công bố trên các tạp chí và các Hội thảo có xuất bản kỷ yếu khoa học, có chỉ số xuất bản).

2. Nội dung Hội thảo
Các chủ đề của Hội thảo tập trung vào:
2.1. Bối cảnh và yêu cầu mới về giáo dục, đào tạo kỹ thuật, công nghệ đối với Nhà giáo và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông
2.2. Đánh giá thực trạng và những giải pháp giáo dục, đào tạo kỹ thuật, công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông
2.3. Những nghiên cứu về kỹ thuật, công nghệ

3. Thời gian Hội thảo
Dự kiến nửa đầu tháng 06 năm 2018, ngày cụ thể sẽ được thông báo sau

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số chuyên đề năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được trong sự hợp tác tích cực giữa Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐHSP Hà Nội và Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhằm công bố những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ thuật của các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, Khoa Sư phạm Kỹ thuật thực hiện số chuyên đề, đăng tải tại Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp (ISSN: 2354-2083). Số chuyên đề sẽ được xuất bản vào tháng 6/2018.

Bài viết gửi đăng số chuyên đề phải chưa được công bố trên các tạp chí và các Hội thảo có xuất bản kỷ yếu khoa học. Bài viết sẽ được phản biện bởi 02 nhà khoa học.

Các chủ đề của số chuyên đề tập trung vào:
1. Bối cảnh và yêu cầu đổi mới về giáo dục kỹ thuật, công nghệ đối với Nhà giáo và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông
2. Những giải pháp, bài học kinh nghiệm về giáo dục kỹ thuật, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời gian gửi bài: Để kịp bình duyệt và xuất bản tạp chí, toàn văn bài viết xin được gửi trước ngày 01/04/2018.

Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT

Bài viết tham gia Hội thảo sẽ được tuyển chọn qua phản biện để gửi đăng số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Dạy nghề (ISSN: 2354-2083), Tổng cục Dạy nghề.

  • Thời gian Hội thảo: 8h ngày 17 tháng 05 năm 2017 (thứ Tư) 
  • Địa điểm: Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
  • Bài viết tham dự Hội thảo xin được gửi về: Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
  • Bản mềm xin gửi về địa chỉ Email: hoithaokhoahoc_spkt@hnue.edu.vn 
  • Thời gian gửi bài: Để kịp bình duyệt và xuất bản tạp chí kịp ngày Hội thảo, bài viết xin được gửi trước ngày 01/03/2017
 

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT

sulfasalazin cena

sulfasalazin generika sulfasalazin absetzen sulfasalazin i alkohol

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

 Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Kĩ thuật thông báo quy định phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 – 2017 như sau:

    1.  Đăng ký đề tài

Sinh viên của khoa nếu có nguyện vọng đều có thể đăng ký NCKH. Mỗi sinh viên được đăng ký một đề tài nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu theo một trong các hướng sau:

-          Cơ bản- cơ sở (Toán, Lý, Hình họa, Vẽ kỹ thuật,...)

-           Cơ khí chế tạo máy, Động cơ đốt trong (ô tô, xe máy)

-           Kỹ thuật điện (thiết bị điện, điều khiển tự động hóa, điện tử công suất...)

-           Điện tử-viễn thông-tin học

-          Phương pháp dạy học.

Trường hợp đề tài có chế tạo sản phẩm kỹ thuật (tranh vẽ, mô hình, phần mềm…) thì  được tối đa 3 sinh viên đăng ký thực hiện. Sinh viên cũng có thể tiếp tục sử dụng và phát triển sản phẩm của cuộc thi Robocon như là công trình NCKH, với điều kiện phải tuân thủ hoàn toàn các quy định về NCKH của sinh viên.

Sinh viên đăng ký đề tài theo lớp với trợ lý NCKH. Trợ lý NCKH tập hợp danh sách và đề xuất với Trưởng khoa để quyết định danh sách SV NCKH, người hướng dẫn khoa học và đề tài dự kiến.

    2.  Cán bộ hướng dẫn đề tài

Cán bộ đang giảng dạy tại khoa có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên NCKH, đôn đốc sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch nghiên cứu. Trường hợp sinh viên không thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn cần báo cho Trưởng bộ môn để loại khỏi danh sách đã tham gia NCKH.

Khuyến khích cán bộ giảng dạy học phần hướng dẫn sinh viên NCKH trong quá trình học tập học phần đó.

    3. Đánh giá đề tài

- Trước khi tổ chức Ngày hội sinh viên NCKH cấp khoa, bộ môn tổ chức đánh giá các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn đảm nhiệm, cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí đã quy định. Điểm đánh giá của bộ môn được tính điểm thưởng và cộng vào điểm thi kết thúc học phần trong học kỳ, theo quy định của trường và khoa.

- Tại Ngày hội sinh viên NCKH cấp khoa, Hội đồng giám khảo đánh giá để xếp giải và chọn đề tài tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường.

Quy trình như sau:

a)  Sau khi có danh sách chính thức, sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thảo luận về đề tài và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài với giáo viên hướng dẫn.

b)  Giảng viên có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên làm NCKH nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định của khoa, của giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Việc từ chối hướng dẫn sinh viên cần được giảng viên thông báo tới Trưởng bộ môn và trợ lý NCKH để báo cáo với Trưởng khoa.

c)  Tổ bộ môn tổ chức cho sinh viên thực hiện đề tài của bộ môn báo cáo tiến độ thực hiện đề tài theo định kỳ. Bộ môn đề nghị giảng viên hướng dẫn đề xuất với Trưởng khoa cho sinh viên thôi NCKH nếu thấy không đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiên cứu.

d)  Bộ môn tổ chức đánh giá các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn đảm nhiệm, cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí đã quy định. Điểm đánh giá của bộ môn được tính điểm thưởng và cộng vào điểm thi kết thúc học phần của môn học sinh viên thực hiện trong học kỳ hoặc môn học cùng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành trong năm học, theo quy định của trường và khoa. Với đề tài thuần túy lý thuyết (không có sản phẩm), điểm thưởng được chia đều cho số thành viên thực hiện đề tài.

e)  Ngày hội NCKH:

- Ngày hội NCKH là nơi sinh viên trưng bày và trình diễn các sản phẩm NCKH, trả lời và trao đổi với những người quan tâm. Ngày hội NCKH được tổ chức vào tháng 4/2017.

-  Sinh viên trình bày công trình NCKH ở dạng Poster, khổ A0, và sản phẩm NCKH (nếu có) tại khu vực được quy định bởi Ban tổ chức.

-  Ban giám khảo là thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa, có trách nhiệm đi chấm và xếp giải các công trình NCKH của sinh viên tham gia vào Ngày hội NCKH, góp ý và lựa chọn các công trình dự thi cấp Trường.

 4. Tổ chức thực hiện

- Các Trưởng bộ môn phổ biến đầy đủ nội dung trên tới các thành viên trong bộ môn và chịu trách nhiệm điều hành các phần việc nêu trên do bộ môn phụ trách. Bộ môn tổ chức định kỳ cho sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức, động viên sinh viên tích cực tham gia hoạt động NCKH. Ngay sau khi nhận được thông báo, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức cho sinh viên của lớp đăng ký đề tài và cán bộ hướng dẫn, lập danh sách theo lớp và nộp về Trợ lý NCKH trước ngày 25/11/2016. Trợ lý NCKH có trách nhiệm tập hợp và báo cáo trước Hội đồng khoa.

- Phó Trưởng khoa phụ trách NCKH và Trợ lý NCKH chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành và tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời.

Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

TT

Công việc

Thời gian

1.       

SV đăng ký NCKH và lĩnh vực nghiên cứu theo lớp với Trợ lý NCKH:  Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng, SĐT: 0912511784

Mail: hphuongptc@gmail.com

Trước 25/11/2016

2.       

Khoa thông báo danh sách SV NCKH cùng người hướng dẫn

 27/11/2016

3.       

Khoa tổ chức 1 buổi hướng dẫn SV NCKH

 27/11 – 04/12/2016

4.       

SV gặp người hướng dẫn để thảo luận về đề tài dự kiến và kế hoạch làm việc

 27/11 – 04/12/2016

5.       

SV thường xuyên làm việc với người hướng dẫn để thực hiện đề tài NCKH

 04/12/2016

6.       

Người hướng dẫn thông báo với Trợ lý NCKH và Trưởng bộ môn về tên đề tài NCKH của SV

 14/12/2016

7.       

SV báo cáo trước tổ bộ môn kết quả và tiến độ thực hiện đề tài

 22/12-26/12/2016

8.       

Trưởng bộ môn gửi kết quả đánh giá tiến độ thực hiện đề tài tới Trợ lý NCKH. Trợ lý NCKH tập hợp và báo cáo BCN khoa

 28/12/2016

9.       

Khoa thông báo kết quả đánh giá tiến độ thực hiện đề tài và danh sách SV buộc phải dừng NCKH do không đảm bảo tiến độ

 04/01/2017

10.   

Tọa đàm với SV NCKH

 10-16/01/2017

11.   

Đánh giá đề tài NCKH cấp bộ môn.

SV nộp báo cáo NCKH (được photo nhân bản theo số thành viên của bộ môn) được đóng bìa mềm, định dạng theo quy định ở phần 5.Quy định về mẫu báo cáo.

 03-09/04/2017

12.   

SV nộp báo cáo NCKH đã chỉnh sửa theo góp ý của bộ môn cho Trợ lý NCKH.

Trưởng bộ môn gửi kết quả đánh giá các công trình NCKH cho Trợ lý NCKH

 03-09/04/2017

13.   

Trợ lý NCKH tập hợp các công trình NCKH trong Kỷ yếu SV NCKH. Tập hợp kết quả đánh giá các công trình NCKH và lập kế hoạch chương trình, sơ đồ bố trí trưng bày dự kiến của Ngày hội NCKH báo cáo BCN khoa

 03-09/04/2017

14.   

Khoa thông báo chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội NCKH.

 03-09/04/2017

15.   

Tổ chức Ngày hội NCKH. Trưng bày, đánh giá và trao giải NCKH

 18-23/04/2017

 

5. Quy định về mẫu báo cáo:

 5.1.  Báo cáo để in trong kỷ yếu:

 - Các báo cáo được viết dài không quá 10 trang, gồm cả tóm tắt và tài liệu tham khảo; được chế bản trên khổ A4, sử dụng font “Times New Roman”, cỡ chữ 12, canh lề (trái 3,5cm, phải 2,5cm, trên 2,0cm, dưới 2,0cm), dãn dòng: Multiple at 1,2.

 - Phần đầu báo cáo: tiêu đề của báo cáo in đậm, size: 12.

 - Cấu trúc báo cáo gồm:

(1) Tiêu đề;

 (2) Tác giả, lớp, điện thoại, email;

 (3) Tóm tắt;

 (4) Từ khóa;    (5) Mở đầu;

 

(6) Nội dung;

 (7) Kết quả và thảo luận;

 (8) Kết luận và kiến nghị;

 (9) Tài liệu tham khảo.

 

5.2.  Báo cáo để trưng bày ở Ngày hội NCKH:

 - Báo cáo trình bày ở dạng Poster, nêu vắn tắt  điểm chính và quan trọng của báo cáo      dạng toàn văn.

- Cấu trúc báo cáo gồm:

               (1) Tiêu đề;

              (2) Tác giả, lớp, điện thoại, email;

              (3) Tóm tắt;

              (4) Từ khóa;

 

        5) Mở đầu;

       (6) Nội dung;

       (7) Kết quả và thảo luận;

      (8) Kết luận và kiến nghị.

 

                                                        

                                                            

BAN CHỦ NHIỆM  KHOA

                              (Đã ký)

Nơi gửi: - Như trên

 

             - Lưu VP                                                                                

Xemina: "Vấn đề tăng cường năng lực và cơ hội công bố quốc tế của cán bộ trẻ trên các tạp chí có chỉ số SCI..."

 Theo tinh thần công văn số 121/CV-ĐHSPHN, ngày 4/4/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội

Thông báo về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017

Thực hiện kế hoạch của trường ĐHSPHN, BCN khoa kính đề nghị các bộ môn và thầy/cô có nhu cầu đăng ký đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017 đề xuất theo mẫu đính kèm và gửi về khoa (bản cứng có chữ ký và bản mềm) trước ngày 26/02/2016 để khoa lập danh sách gửi trường theo đúng tiến độ.

Thông báo số 2 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"

Hội thảo khoa học quốc gia về “Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Sư phạm Kỹ thuật sẽ được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ban tổ chức xin cảm ơn sự cộng tác của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã gửi 48 bài viết tham gia Hội thảo.

1. Mục đích của Hội thảo: Nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật trong đó tập trung vào đối tượng giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề. Qua đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nghiên cứu khoa học về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy kỹ thuật, dạy nghề giữa các trường, khoa sư phạm kỹ thuật trong cả nước; Tuyển chọn các bài viết tham gia Hội thảo để gửi đăng số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN: 2354-1075), trường ĐHSP Hà Nội.

2. Nội dung Hội thảo

* Bối cảnh và yêu cầu mới về giáo dục kỹ thuật, công nghệ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường phổ thông;

* Đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy công nghệ đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông

* Đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục nghề nghiệp;

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

  • Thời gian: 8h00 Ngày 6 tháng 11 năm 2015 (thứ Sáu).
  • Địa điểm:  Phòng họp số 1 - Nhà Hành chính Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ ban thư ký Hội thảo: ThS. Phùng Công Phi Khanh, Điện thoại: 0985150686; ThS. Phạm Khuynh Diệp, Điện thoại: 0936175866. Email: hoithaokhoahoc_spkt@hnue.edu.vn


Danh sách các bài viết gửi tham gia Hội thảo


1. Ngô Tứ Thành - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THEO XU HƯỚNG HỘI NHẬP

2. Ngô Tứ Thành - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT  GIẢI PHÁP  THU HÚT THANH NIÊN TIẾN THÂN TRÊN  CON ĐƯỜNG HỌC NGHỀ

3. Trần Văn Hưng - Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng
XÂY DỤNG HỆ THỐNG BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIN HỌC THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP LMS MOODLE

4. Trần Kim Tuyền - Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh
CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC ẢO TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH VÀ VẼ KỸ THUẬT

5. Nguyễn Thế Lâm - Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2
ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC KỸ THUẬT TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. Nguyễn Cẩm Thanh - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP VÀ PHÂN HÓA

7. Nguyễn Cao Thắng - Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

8. Nguyễn Thế Dũng - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

9. Nguyễn Thế Dũng - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
B-LEARNING VÀ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC

10. Nguyễn Văn Khôi - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

11. Nhữ Thị Việt Hoa - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

12. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Khoa SPKT, Trường Đại học Sài Gòn
MÔ HÌNH DẠY HỌC TỰ ĐỊNH HƯỚNG TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ

13. Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Thu Trang - Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG, PHÚ THỌ

14. Nguyễn Văn Hạnh - Khoa SPKT, Trường ĐHSPKT Hưng Yên
THIẾT KẾ BÀI HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THEO LÝ THUYẾT HỌC TẬP DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM

15. Nguyễn Văn Hạnh - Khoa SPKT, Trường ĐHSPKT Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ TRONG HỌC TẬP DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM

16. Lê Ngọc Hòa - Khoa Điện, Trường Đại học Sao Đỏ
CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN

17. Lê Thị Quỳnh Trang - Trường ĐH KTCN, Đại học Thái Nguyên
VẬN DỤNG CÁC DẠNG THỨC DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN

18. Nguyễn Hoài Nam - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI HỌC TẬP CÁ NHÂN PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO NGƯỜI HỌC

19. Trịnh Văn Đích - Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD &ĐT
DẠY HỌC THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ QUA TRÒ CHƠI KỸ THUẬT

20. Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường Đại học Hùng Vương
MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY

21. Phan Long - Khoa SPKT, Trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ THUẬT TIẾP CẬN THEO CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ ASEAN

22. Nguyễn Kim Thành - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG THIẾT KẾ BẢN VẼ KĨ THUẬT

23 Nguyễn Kim Thành - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH

24. Nguyễn Đức Trí - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
BÀI HỌC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ THUẬT - NGHỀ NGHIỆP

25. Nguyễn Đức Trí - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
PHƯƠNG PHÁP THIÊT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TIẾP CẬN THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

26. Vương Huy Thọ - Trường ĐHSP Hà Nội
LIÊN THÔNG TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

27. Bùi Thị Thúy Hằng - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
SO SÁNH KHUNG NĂNG LỰC DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở CHÂU ÂU VỚI CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM

28. Nguyễn Thị Hương Giang - Viện SPKT, Trường ĐHBK Hà Nội
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KỸ THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

29. Nhữ Thị Việt Hoa, Phạm Thị Thu Hà - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11

30. Nguyễn Thị Linh - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

31. Võ Thị Ngọc Lan - Viện SPKT, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
THỰC TRẠNG VỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN –  KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

32. Võ Thị Như Uyên - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
CHIẾN LƯỢC HỌC BẰNG LÀM TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

33. Bùi Minh Hải, Đỗ Thanh Vân - CĐSP Trung ương/Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh
MÔ HÌNH DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ

34. Văn Thị Thanh Nhung - Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường ĐHSP–ĐH Huế
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

35. Nguyễn Trọng Khanh - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
VẬN DỤNG RUBRIC TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

36. Vũ Thị Lan - Viện SPKT, ĐHBK Hà Nội
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

37. Đặng Thành Hưng - Trường ĐHSP Hà Nội 2

NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

38. Nguyễn Xuân Lạc, Phạm Hồng Hạnh - Viện SPKT, ĐHBK Hà Nội
DẠY HỌC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ


39. Bùi Văn Hồng  - 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A. KOLB


40. 
Bùi Văn Hồng  - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GẮN NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP


41. Đỗ Thế Hưng
  - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NHÀ TRƯỜNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

42. Nguyễn Văn Cường  - Trường Đại học Potsdam, CHLB Đức
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở ĐỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KĨ THUẬT PHỔ THÔNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC POTSDAM

 

43. Lê Xuân Quang  - Khoa SPKT, Trường ĐHSP Hà Nội
VÀI NÉT VỀ GIÁO DỤC STEM Ở MỸ

 

44. Ngô Văn Hoan  - Trường ĐHSP Hà Nội
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC KỸ THUẬT TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

 

45. Lê Huy Hoàng  - Trường ĐHSP Hà Nội
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG SAU 2015

 

46. Nguyễn Quang Việt – Tổng cục Dạy nghề
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM TRƯỚC THỀM CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015

 

 

47. Phạm Khánh Tùng – Trường ĐHSP Hà Nội
BỘ NGUỒN INVERTER CHO NUNG CẢM ỨNG CAO TẦN

 

48. Phạm Khánh Tùng – Trường ĐHSP Hà Nội
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA LÒ NUNG CÔNG NGHIỆPThông báo số 1 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"

Mục đích của Hội thảo: Công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật, trong đó tập trung vào đối tượng giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Qua đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nghiên cứu khoa học về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy kỹ thuật, giữa các trường, khoa sư phạm kỹ thuật trong cả nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Thông báo: Cuộc thi sáng tạo Robot cho sinh viên khoa SPKT lần thứ nhất

 Hòa chung các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khoa SPKT tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robot cho sinh viên khoa SPKT lần thứ nhất. Đây là một hoạt động NCKH rất ý nghĩa với sinh viên. Rất mong được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các bạn.

TIN MỚI
Kế hoạch đăng ký thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018, đợt 2) 
Danh sách sinh viên K65CN đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 
Thông báo về việc đăng ký TTSP 2018 
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 28 (2018-2020) đợt 2 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ