Hôm nay Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018
   KẾ HOẠCH
Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   
 

Lịch tuần từ 18/06/2018 đến 24/06/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

18/06


3

19/06

8h00

Bảo vệ LV ThS K26 (Anh, Mão, Phương)

PBVLV.A2

Hội đồng và người quan tâm


4

20/06

10h00

Tập huấn CBCT kỳ thi THPT quốc gia 2018

H.T.K1

CB theo danh sách


5

21/06

14h00

Làm việc với tổ công tác của Trường về phòng thực hành CNC (hoãn)

Hội trường

CB: Hoàng, Nam, Tùng, Khanh, Nghĩa, Huy, Diệp, Oanh


6

22/06


7

23/06

6h00

Xe đưa cán bộ đi coi thi THPT quốc gia

Tiền sảnh H.T.11-10

CB theo danh sách


CN

24/06
 

Lịch tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018

  Trực Ban chủ nhiệm:    

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

11/06


3