Hôm nay Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018
   KẾ HOẠCH
Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   
 

Lịch tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 (dự kiến)

 Trực Ban chủ nhiệm:      

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần2

17/12

8h00

8h00

8h00

10h00

Thi CĐ cơ khí-động lực (K65CN)

Thi kiến trúc máy tính (K65DT)

Thi lập trình PLC

Thi kiểm tra đánh giá trong GD (K66CN, K66DT)

509-V

506-V

THĐT-SPKT

506-V, 509-V

CB: Thúy, Hà

CB: Lan Huyền

CB: Tùng, Đường

CB: Thanh, Lan, Thúy, Hà


3

18/12

13h00

Thi môn chung

306-K

CB: Oanh, P.Khanh
4

19/12

8h00

8h00 

8h00

10h00

10h00

Thi CĐ kỹ thuật điện-điện tử

Thi PP NCKH (K65DT)

Thi tiếng Anh chuyên ngành (K65DN)

Thi TBĐT (K66CN)

Thi truyền dẫn dữ liệu (K66DT)

THĐT-SPKT

510-V 

501-V

509-V

510-V

CB: Đường, Yến

CB: Huyền, Lan 

CB: Ngọc, Thanh

CB: Lan, P.Khanh

CB: Nhữ Hoa, Diệp


5

20/12

 8h00

8h00

Họp nhóm GV dạy RLNVSP 2018


 Gặp mặt viên chức, cán bộ hành chính các khoa, bộ môn trực thuộc

 P.H khoa

P.H.I

GV tham gia dạy RLNVSP 2018

CB: Sơn, Hoa

13h00

Thi môn chung

306-K

CB: Đức, Ngọc6

21/12

13h30 

13h30


15h30

Thi công nghệ trồng trọt (K65CN)

Thi PPDH KT ĐN-ĐT (K65DT, K65DN)

Thi VL&CN chế tạo (K66CN,K66DT)

509-V 

510-V, 506-V


509-V, 510-V

CB: Đức, Ngọc

CB: Oanh, Trường, Lan, Hà

CB: Lan, Hà, Thanh, Nhữ Hoa


7

22/12


CN

23/12


  

Lịch tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

  Trực Ban chủ nhiệm:      

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần2

10/12

 

8h009h00

 

Họp giao ban tuầnHọp chi bộ đánh giá cuối năm 2018

 

P.H-SPKTP.H-SPKT

BCN, BTCB, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn

Đảng viên chi bộ


3

11/12


4

12/12

8h00

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và trao Huy hiệu Đảng

H.T.K1

BTCB, ĐT: Hà, Thùy (K65CN); Hạnh, Hiệp (K65DN)


5

13/12

14h00

Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

P.H.I

Trưởng khoa


6

14/12

14h00

Họp Giao ban các Trưởng đơn vị toàn Trường tháng 12/2018

P.H.I

Trưởng khoa


7

15/12


CN

16/12


 Lịch tuần từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

 

  Trực Ban chủ nhiệm:    

 

  • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
  • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
  • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


 

 

Thứ

 

 

Giờ

 

 

Nội dung

 

 

Địa điểm

 

 

Thành phần


 

 

2

 

 

03/12


 

 

3

 

 

04/12

 

 

14h00

 

 

Tập huấn giảng viên làm công tác cố vấn học tập

 

 

HT.K1

 

 

CB: P.Khanh, Oanh, Diệp, Đường, Yến


 

 

4

 

 

05/12

 

 

8h00

 

 

Trường ĐHSP Hà Nội họp với các GVTH

 

 

P.H.I

 

 

CB: Diệp, Đức, Oanh, Thanh, Trường


 

 

5

 

 

06/12


 

 

6

 

 

07/12