Hôm nay Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018
   KẾ HOẠCH
Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   
 

Lịch tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

2

23/04


CÁC BỘ MÔN TỔ CHỨC BÁO CÁO KHÓA LUẬN-ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (cả ngày)

P.BM

Hội đồng, SV báo cáo

 

13h00
13h30


 14h00

Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (chiều 23/4/2018 và sáng 24/4/2018)

Lắp đặt gian hàng cho ngày hội việc làm SPKT-Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018

Họp BCH Đoàn trường

 

H.T.K1 

Tầng 1 H.T.11-10

P.H.I

 

Trưởng khoa
CB: Hà, Đội xung kích

CB: Ngọc3

24/04
7h45

CÁC BỘ MÔN TỔ CHỨC BÁO CÁO KHÓA LUẬN-ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (cả ngày)

Ngày hội việc làm 2018

 

P.BMH.T. 11-10

Hội đồng, SV báo cáo

SV K64-K66, Tổ công tác

15h30

Họp tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2017 - 2018

P.H.I

CB: Nam, Huyền, Thúy, Oanh, Ngọc


4

25/04


QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
5

26/04

14h00

Họp Chi bộ xét kết nạp Đảng (bổ sung)

Hội trường

Đảng viên Chi bộ (y/c không vắng mặt)


6

27/04


7

28/04


CN

29/04
 

Lịch tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

16/04

 

8h0010h00

 

Họp giao ban tuầnHọp về CSVC

 

Hội trườngP.H.I

BTCB, BCN, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn

CB: Nam, Đường


3

17/04

 

14h00


 

Họp Chi bộ tháng 4/2018


Hội trường

Đảng viên chi bộ4

18/04

8h30

Thi chuyên đề CK-ĐL (K64CN)

Hội trường

CB: Huy, Thuyết

14h00

Họp tổng kết TTSP 2018

Hội trường

SV K64, BCN, Trưởng bộ môn, Trưởng đoàn TTSP, Trợ lý NVSP, BM PPDH


5

19/04

14h00

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường

P.H.I

Trưởng khoa


6

20/04

8h30

8h30

8h00

Thi chuyên đề KTĐ-ĐT

Hội nghị SV NCKH SPKT 2018

Lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đợt 2 năm học 2017-2018

P.302-SPKT

Hội trường

H.T.K1

CB: Yến, Đường

CB, SV toàn khoa

Theo GM và giấy triệu tập


7

21/04

7h00

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2020

H.T.K1

Theo GM và giấy triệu tập


CN

22/04
 

 

 

Lịch tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

09/04

9h00

Hội nghị tuyển sinh Đại học, Sau đại học 2018

Hội trường

CB, VC toàn khoa và theo giấy mời


3

10/04

10h00

Họp về công tác tổ chức Ngày hội việc làm 2018

P.H.T5

CB: Nam

14h00

15h00

Họp bộ môn PPDH

Xemina: NCS Nhữ Thị Việt Hoa b/c

PH.BM

Bộ môn PPDH

Bộ môn và người quan tâm


4

11/04


5

12/04

9h00

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

P.H.I

CB: Ngọc


6

13/04

7

14/04


CN

15/04
 

 

Lịch tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


 

Thứ