Hôm nay Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018
   KẾ HOẠCH
Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   
 

Lịch tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần2

15/10

10h00

Xemina chuyên đề Bộ môn CN KTĐ-ĐT: “Khai thác và sử dụng Kit Adruino

P.202 SPKT

Bộ môn CN KTĐ-ĐT

14h00

Họp giao ban tuần

Hội trường

BCN, BTCB, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn, Trợ lí thiết bị


3

16/10

11h00

Gặp mặt cao học K28 nhập học

Hội trường

BCN khoa, GV dạy Cao học, Trợ lí SĐH


4

17/10


5

18/10

8h15

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và sơ kết phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2017 - 2018

H.T.K1

Theo Giấy mời và thông báo số: 141/TB-CĐ
6

19/10

9h00

Tọa đàm: “Đổi mới đánh giá giáo dục theo năng lực: Kinh nghiệm quốc tế

H.T.K1

Bộ môn PPDH và thành viên ban soạn thảo chương trình đào tạo khoa (Hoàng, Nam, Nghĩa, Khôi, Khanh, Tùng)


7

20/10


 
CN

21/10


 


 

Lịch tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần2

08/10

 

8h0010h00

 

Họp giao ban tuầnHọp nhóm xây dựng chương trình bồi dưỡng học liệu số

 

Hội trườngHội trường

BCN, BTCB, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng bộ môn

Nhóm xây dựng


3

09/10


4

10/10


5

11/10


6

12/10


7

13/10

8h00

Khai mạc giải thể thao trường ĐHSPHN

SVĐ

VĐV


CN

14/10


 Lịch tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

01/10


3

02/10


4

03/10
5

04/10

8h30

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019

Hội trường

CBGV và theo giấy mời

 

14h00


14h00

Xemina chuyên đề sau đại học “Định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn tới”

Giao ban các Trưởng đơn vị tháng 10/2018

 

PH.BM PPDH A2P.H.I

 

CH, NCS, BM PPDH và người quan tâm


Trưởng khoa


6

05/10


7

06/10

8h30

Đối thoại “Cơ hội việc làm cho SV SPKT”

Hội trường

SV SPKT và theo giấy mời


CN

07/10


 


 

 

Lịch tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần2

24/09

 

8h00


9h30

 

Họp giao ban tuần


Họp Hội đồng khoa học và đào tạo khoa

 

Hội trường


Hội trường

BCN, BTCB, CTCĐ, Trưởng bộ môn

Thành viên Hội đồng


3

25/09

14h00

Họp tổ chức giải thể thao, văn nghệ Trường ĐHSP Hà Nội năm 2018

P.H.I

CB: Huyền4

26/09

8h00

Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHGD, KHXH (từ ngày 26/9 đến 3/10/2018)

P.804 - Nhà D3

CB: Hoàng, Huyền5

27/09

9h00 Họp chi bộ Hội trường Đảng viên chi bộ

6

28/09


7

29/09

 

 

 

 


CN

30/09


 


 

Lịch tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

17/09

8h00

Họp giao ban tháng

Hội trường

BCN, BTCB, CTCĐ, Trưởng bộ môn, Trợ lý


3

18/09


4

19/09

13h00

Học sinh trường Alpha thăm quan trải nghiệm

Khoa SPKT

BCN, nhóm GV và HS trường Alpha5

20/09

8h30

9h30

Họp chi bộ tháng 9/2018

Xemina chuyên đề “Công nghệ web 2.0 và ứng dụng trong giảng dạy ở đại học

Hội trường

Hội trường

Đảng viên chi bộ

CBGV và theo giấy mời


6

21/09

14h00

BVLA TS cấp trường chuyên ngành LL&PPDH BM KTCN của NCS Nguyễn Ngọc Tuấn

PBVLA T2 Thư viện

Hội đồng, theo giấy mời và người quan tâm


7

22/09


 
CN

23/09


 


 

 

Lịch tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018

  Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Năm 
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Sáu


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần
2

10/09

 

8h009h30

 

Họp giao ban tháng (hoãn)Xemina chuyên đề “Công nghệ web 2.0 và ứng dụng trong giảng dạy ở đại học” (hoãn)

 

Hội trườngHội trường

BCN, BTCB, CTCĐ, Trưởng bộ môn, Trợ lý

CBGV và theo giấy mời


3

11/09

8h00

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

P.H.I

CTCĐ
4

12/09

8h00

Khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội

NTĐ