Hôm nay Thứ tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018
   KẾ HOẠCH
Trang chủ > Kế hoạch > Lịch tuần   
 

Lịch tuần từ 13/08/2018 đến 19/08/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

13/08

 

8h30


10h00

 

Họp toàn khoa


Họp giáo viên chủ nhiệm K65, K66

 

Hội trường


Hội trường

Toàn thể CBGV khoa

Đại diện BCN, GVCN, GV, TCSV


3

14/08


4

15/08


5

16/08


6

17/08


7

18/08


 
CN

19/08

Lịch tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

06/08

8h00

Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ nòng cốt năm 2018 (khoa GDQP)

H.T.B1

CB: P.Khanh


3

07/08


4

08/08

8h00

Giao ban Trưởng các đơn vị toàn Trường tháng 8 năm 2018

P.H.I

Trưởng khoa


5

09/08


6

10/08


7

11/08


 
CN

12/08
 

Lịch tuần từ 30/07/2017 đến 05/08/2018

 Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

30/07


3

31/07


4

01/08


5

02/08


6

03/08

9h00

Họp xét tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

P.H.I

Trưởng khoa


7

04/08


 
CN

05/08

Lịch tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018

  Trực Ban chủ nhiệm:    

 • Lê Huy Hoàng: thứ Hai, thứ Bảy
 • Nguyễn Hoài Nam: thứ Ba, thứ Sáu
 • Phạm Khánh Tùng: thứ Tư, thứ Năm


Thứ

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần


2

23/07


3

24/07


Hội nghị cán bộ chủ chốt về định hướng phát triển ĐHSP HN và chương trình ETEP

Cửa Lò

BTCB, BCN, CTCĐ, Trưởng bộ môn


4

25/07

8h00

NCS Hà Ngọc Ninh báo cáo tiến độ

PBV.LA A2

Hội đồng và NCS quan tâm


5

26/07