TIN TỨC
Đổi mới giáo dục phổ thông | 01/03/2019
GD&TĐ - Trong Chương trình GDPT mới, chương trình GD công nghệ được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 12, thông qua môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, môn Công nghệ ở THCS và THPT. Công nghệ là môn học bắt buộc trong giai đoạn GD cơ bản; là môn học lựa chọn, thuộc nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật trong giai đoạn GD định hướng nghề nghiệp. 
Đổi mới giáo dục phổ thông | 01/03/2019
GD&TĐ - Trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, giáo dục hướng nghiệp được xây dựng trên cơ sở kế thừa ưu điểm của chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện hành; bám sát nội dung Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025”.
Đổi mới giáo dục phổ thông | 01/03/2019
GD&TĐ - Môn Công nghệ trong Chương trình GDPT mới có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM khi môn học này thể hiện hai (công nghệ, kỹ thuật) trong bốn lĩnh vực giáo dục thuộc STEM.
SỰ KIỆN
Chiều ngày 22/03/2019, tại Phòng Bảo vệ Luận án, NCS Nhữ Thị Việt Hoa đã bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ thứ 39 chuyên ngành Lí luận và PPDH Bộ môn KTCN. Đây là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử 50 năm hình thành phát triển của Khoa SPKT, ghi dấu thành tựu trong đào tạo bậc cao. Lần đầu tiên, Bộ môn PPDH của khoa 100% cán bộ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên.
Đến với Không gian trải nghiệm STEM khoa SPKT, học sinh trường Đa Trí Tuệ hào hứng với trải nghiệm STEM

VÌ SAO BẠN MONG MUỐN TRỞ THÀNH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT?
Với lịch sử gần 50 năm thành lập, khoa Sư phạm Kỹ thuật là cơ sở có uy tín và giàu truyền thống nhất đào tạo giáo viên Kĩ thuật, Công nghệ phổ thông trong cả nước. Sứ mạng của khoa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về dạy học và nghiên cứu về giáo dục Kĩ thuật, Công nghệ - giáo dục STEM.

► Cơ hội việc làm

♦  Làm giáo viên dạy môn Công nghệ, giáo dục STEM ở THCS, THPT.
♦  Làm giảng viên dạy nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, công nghệ.
♦  Làm việc trong các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ, Kỹ thuật.
♦  Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp luôn ở mức cao.

► Cơ hội phát triển

♦  Nhận hai bằng tốt nghiệp đại học chính quy.
♦  heo học Sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ giáo dục kĩ thuật, công nghệ.

► Môi trường học tập

♦  Thân thiện, hòa đồng và chuẩn mực.
♦  Năng động, sáng tạo, đậm chất kỹ thuật và định hướng giáo dục STEM.
♦  Phát triển năng lực, sở thích bản thân.
♦  Cơ hội nhận học bổng và giao lưu quốc tế.